Kontakt – savjetovalište

Kontakt:                                                                      

Ljiljana Mendi Marinac 

Ulica grada Vukovara 16/4, 10000 Zagreb

mob.: 095/3955644

email: mendimarinac@gmail.com

https://www.facebook.com/ljiljana.m.marinac

kontakt