Kontakt – savjetovalište

Kontakt:                                                                      

Ljiljana Mendi Marinac 

Ulica grada Vukovara 16/4, 10000 Zagreb

tel.:    01/3777-550
fax.:   01/377-69-69
mob.: 095/3955644

email: ljiljana.marinac@zg.t-com.hr

            mendimarinac@gmail.com

kontakt