SEMINAR: Stres,Strah, Briga Kako si pomoćilogo.jpg naslovna

Organizator i predavač:

Ljiljana Mendi Marinac

“Savjetovanje Marinac”

Datum i vrijeme: 02.08.2017. 18,00 – 21,00

Mjesto održavanja: “SHE” Zlarinski prolaz 2, Šibenik (prostorije na katu)

Cijena: 300,00 kn
“Savjetovanje Marinac”
HR0623400091160457487

Dodatne informacije na:

095 39 55 644
ljiljana.marinac@zg.t-com.hr

1.Predavanje:
Što je stres? Što je stresor?
Pozitivna i negativna strana stresa. Faze reakcije na stres. Odgovaramo li svi isto na stres?

2.Radionica :
Tehnike samopomoći
Rad sa sebi

Odgovori