Vrste psihološke pomoći, cijena i način rada


U ČEMU VAM MOGU POMOĆI?

Psihoterapija je proces u kojemu zajedno širimo vidike vaše svijesti  o ponašanju, predrasudama, stavovima itd.  da bi što efikasnije promijenili situaciju u kojoj jeste. Kroz svoj rad pomažem ljudima u njihovoj želji da pronađu odgovore o situaciji u kojoj su sada. Da pronađu put ka životu koji bi željeli živjeti. A da bi promjene nastale, treba krenuti od promjena u nama. Svojim radom pomažem klijentima da rade na sebi i promijene obrasce u ponašanju koje im više ne služe.

Svojim radom pružam pomoć kako u svakodnevnim životnim situacijama (npr. partnerski odnosi,obiteljski odnosi, djeca, poslovni problemi, žalovanje) tako i kod pojave depresije, anksioznosti, paničnih napadaja, psihoza, problema s ovisnostima itd.

Naši prvi susreti

Prvih par susreta služi za upoznavanje.  Upoznati  ću vas s nekim tehničkim pravilima u radu (dogovaranju termina seansi, otkazivanju, trajanju..), a ostatak vremena je posvećen vašem problemu,  našem upoznavanju i uspostavljanju što boljeg kontakta.

Ritam psihoterapijskog rada

Ovisno o težini problema seanse se dogovaraju jednom ili dva puta tjedno po 50 ili 90 min. U kasnijim fazama moguće je termine dogovoriti i svakih dva tjedna. U početku rada nije preporučljivo raditi velike pauze u radu.

Dužina psihoterapije

Psihoterapijski rad je niz malih pomaka u svijesti, a time i u ponašanju čovjeka. Rezultati su vidljivi već nakon par seansi.  Ipak,  psihoterapijska  praksa pokazuje značajne pomake nakon šest do sedam mjeseci rada. Koliko će cijeli proces trajati ovisi o vašoj slici postignutog i potrebi.

Kraj psihoterapije

Kad osjetite potrebu da završite ciklus, molim da me o tome obavijestite. Nakon toga na zadnjim seansama radimo evaluaciju postignutog i zatvaramo proces.

Tajnost izrečenog u psihoterapijskom procesu

Kodeksom struke svi podaci i sadržaji izneseni na seansama strogo su povjerljivi. Iznimno o temama može biti govora na superviziji. Da bi bolje obavljali svoju djelatnost , psihoterapeuti  odlaze na supervizije. Tom prilikom obrađuju probleme s kojima rade i pri tome ne navode imena ili podatke koji se mogu povezati s klijentima.

Vrste psihološke pomoći koje pružam i cijena:

  1. individualni psihoterapijski rad – seansa 50 min. – cijena 40 eur
  2. partnerska – obiteljska psihoterapija – seansa 50 min. – 65 eur
  3. psihoterapijski rad putem Skype-a – seansa 50 min. – cijena 40 eur
  4. grupni psihoterapijski rad – ovisi o trajanju radionice i veličini grupe
  5. psihoterapijske radionice – ovisi o trajanju radionice
  6. psihološko savjetovanje – seansa 50 min. – cijena 40 eur

Ako vam sve ovo što sam do sada napisala nije dovoljno … nudim vam jedan super članak koji sam našla na Internetu. Mislim da bi bi vam iskustva osobe koja je prošla psihoterapiju mogla biti od koristi.